Novemberopdatering på crowdlending

Vi er nu så langt henne i november, at det er rimeligt at se på resultatet af mine investeringer på Lendinos crowdleningplatform.

Du kan selv være investor eller låntager på Lendino. Klik, og kig.

Jeg har lige nu 24 lån på listen. To af disse er allerede tilbagebetalt. Det ene var et bulletlån, og det andet blev faktisk betalt ud før tid! Stor tak til jer 🙂

Ud af 22 lån er der problemer med disse fem.

Vores gamle smertensbarn har ikke ladet høre fra sig (C-). I CVR står virksomheden som overdraget til en anden virksomhed med special i rekonstruktion. Så jeg håber, at der dukker noget op!

Sidste måned gik en virksomhed konkurs (A). Der er intet nyt.

En anden virksomhed (C-) er ophørt, men forsøger stadig at betale sine ydelser. Desværre er der store forsinkelser fordi advokaten, som håndterer betalingerne, tydeligvis ikke har styr på almindelig bogføring og krav til betalingsbilag. Pinligt! Låntager og Lendino er, så vidt jeg kan bedømme, uden skyld i denne misere.

Et lån (C-) hvor kun 1. afdrag er betalt, står stadig helt stille. Ingen information fra låntager. En træls situation.

Det sidste lån (C) i den sorte gryde er en mystisk sag. Låntager var meget ivrig og informativ og med baggrund som revisor virkede han ganske troværdig. Kun et enkelt afdrag og nogle renter er tilbagebetalt. Låntager er tavs som graven.

De resterende 17 lån består af et bulletlån (B) som forfalder til næste år, samt et nyt bulletlån (C) og et almindeligt lån (C), hvor første afdrag skal betales i december.

Information til låntagere

Når man følger med i kommentarerne fra os låntagere på de forskellige lån, bliver det meget tydeligt, at os almindelige mennesker ikke har helt samme tålmodighed som en professionel långiver har. Det er ret tydeligt, at vi til tider opfører os som “hysteriske kællinger”, der straks kræver svar på dette og hint. Derfor påhviler det også platformen (i dette tilfælde Lendino) at informere så godt som muligt om udviklingen i de enkelte lån.

Heldigvis har Lendino valgt at lytte til låntagerne, og de vil nu opdatere os på de lån med misligeholdte betalinger hver måned. I mange tilfælde vil opdateringen sikkert bare være “Intet nyt. Vi har ikke kunnet komme i dialog med låntager.” Men det er trods alt bedre end 100% radiotavshed.

 

 

Støtte til Manu Sareen og medicinsk cannabis i november

Hovsa, november er da ved at være rigtigt godt i gang 🙂

I denne måned har jeg kig på et projekt, som i bund og grund slet ikke burde findes. Fordi cannabis er et populært rusmiddel, synes det nærmest umuligt for lovgivere og sundhedsprofessionelle at overbevise sig selv om, at cannabis også kan have en gavnlig effekt på alvorligt syge mennesker.

På mig virker det ualmindeligt tåbeligt, at adskillige farlige smertestillende præparater uden videre kan gives til hårdt plagede og terminalt syge patienter, mens cannabis ikke kan gives uden videre.

Så vidt jeg har forstået har undersøgelser og forsøg vist, at cannabis ofte har færre og mindre alvorlige bivirkninger end andet anerkendt medicin samtidig med, at resultaterne er bedre og giver væsentlig øget livskvalitet.

Du kan selv støtte Manu Sareens indsamling på Booomerang. Projektet hedder “Legalize Nature“, med den lidt poppede undertitel “Folket mod staten”.

Støtte til socialøkonomisk virksomhed i oktober

I oktober måned har jeg kig på en socialøkonomisk virksomhed på Stevns. Det er et vaskeri, som mangler penge til maskineri.

Vaskeriet har stor betydning for lokalsamfundet, men er næppe nogen guldrandet forretning. Derfor giver det for mig god mening at støtte med 200 kr. Selve vaskeriet drives af frivillige kræfter og giver arbejde til unge mennesker med særlige behov. Jeg synes, det er god stil at give plads til mennesker, der ellers har det svært i samfundet.

Held og lykke til Store Heddinge Møntvaskeri.

Du kan selv være med til at støtte dem på Booomerang.

Oktoberstatus på crowdlending, nu med en konkurs

Her midt i oktober 2017 er der ved at være afklaring på de selskaber, der er givet lån til via crowdlending.

Jeg er lige nu involveret i 21 aktive lån på Lendino.

 • 3 lån er ikke forfaldne endnu (B, C-). Det ene er et bulletlån med forfald i oktober 2018.
 • 1 lån (C) er over tid med anden betaling. Der var også forsinkelse første gang. Vi håber stadig…
 • 2 lån er over tid mere flere betalinger (C-), disse to firmaer har jeg ikke meget håb for mere. De kommunikerer overhovedet ikke, hvilket kan indikere, at de har det meget svært og reelt ikke har noget at komme med.
 • 1 lån (C-) er over tid nu, men har kommunikeret, at betaling er foretaget. Forsinkelsen skyldes, at selve betalingen er transporteret til en advokat, som forlænger processen lidt.
 • 1 lån (A) er taget under konkursbehandling. Långiverne har modtaget 8 ud af 36 betalinger.

Ud af 18 aktive lån er der misligehold af fem lån lige nu. Næsten 28% af lånene har altså problemer i et eller andet omfang. Det viser meget godt, at crowdlending er risky business.

Konkurs og crowdlending

Et selskab er taget under konkursbehandling i slutningen af sidste måned. Dette selskab havde faktisk betalt til tiden hver gang indtil nu. Selskabet er en lille produktionsvirksomhed med fint regnskab og god kreditvurdering (A). Det er meget overraskende for os långivere, at de har indgivet konkursbegæring.

Det er svært at gennemskue, hvorfor selskabet har indgivet konkursbegæring til skifteretten. Måske vi får flere oplysninger senere, måske gør vi ikke!

I en konkurs er man som långiver blandt de såkaldte “usikrede kreditorer”. Andre kreditorer står typisk før os til at få penge. Det er bl.a. långivere med pant i virksomheden.

Den næste lange tid vil gå med at opgøre værdien af firmaets gæld og aktiver i form af bl.a. varelager. Der går nok mindst et år inden vi ved, om der kommer nogle penge vores vej.

Hvorvidt der kommer penge ud af konkursboet eller ej må fremtiden vise. Ultimativt hæfter ejerne af virksomheden for lånet. Det kan dog være svært at få penge fra den eller disse personer, da de sandsynligvis allerede skylder penge væk i hus m.m. og derfor kan gå personlig konkurs oveni.

 

Septemberstatus på crowdlending

I august var jeg ret spændt på om mit bulletlån blev betalt eller ej. Den gode nyhed er, at låntager betalte lån og renter. Vi skulle lige en tur i følelseskarusellen først, da tekniske problemer faktisk fik det hele til at se ud som om betaling ikke kom. Men alt er godt, og pengene er allerede på vej til en ny låntager!

Status er lige nu:

 • 7 lån er ikke forfaldne. Et af dem er et nyt bulletlån (B, C, C-)
 • 1 lån er over tid med første betaling. Låntager har dog tilkendegivet, at betaling er på vej (C).
 • 2 andre lån er stadig bagud, det var de også sidste måned (C-).
 • 1 lån er afsluttet. Det var et bulletlån (C).
 • 10 andre lån har betalt og er på rette spor (fra A+ til C-).

Der er altså lidt knas med 3 ud af 14 lån.

Investeringsagent

Lendino tilbyder nu en investeringsagent, hvor vi kan sætte penge i nye lån automatisk ud fra vores egne præferencer.

Der er både fordele og ulemper ved den model, som jeg ser det. Det gode er, at man altid får investeret sine penge fordi man ikke lige skal være til stede, når lånet udbydes. Ulempen er dog, at man måske får investeret i virksomheder, som man ikke stoler på.

Jeg bruger selv denne agent nu, og vil holde lidt øje med, hvad jeg får “i nettet” på den konto.

 

 

I september støtter jeg projektet “Red Anholts kyst”

Borgerforeningen på øen Anholt har startet et projekt med at samle penge ind til at redde kysten. Havet tager en bid a øens kyst, hvilket bl.a. går ud over hovedvejen og campingpladsen.

Klimaforandringerne resulterer i højere vandstand og kraftigere storme, hvilket vi har set de seneste år. Det går naturligvis også hårdt ud over mindre, danske øer som Anholt.

Hele kystsikringsprojektet koster meget mere end denne crowdfunding kan indbringe, men der er heldigvis også støtte fra offentlige midler. Disse midler er dog ikke nok, derofr forsøger borgerne på Anholt at skaffe penge fra private.

Jeg støtter dette projekt på Booomerang med 200 kr. i september: Red Anholts kyst.

Crowdlending – min status i august

Denne måneds indbetalinger er ved at være i mål. Dem, der ikke er inde endnu, er over forfald. Inden for den seneste måned har jeg investeret i to nye projekter. I alt er der 14 projekter i porteføljen lige nu.

Her er en oversigt, parentesen angiver risikoklasse, hvor A er det bedste (sikreste):

 • 2 projekter er netop startet og første afdrag skal falde i næste måned (B, C).
 • 1 af dem er flere betalinger bagud, samme som sidste måned (C-).
 • 1 er bagud med første(!) afdrag. Jeg håber det bare skyldes tekniske problemer ellers står långiverne til 100% tab på denne. (C-)
 • 1 er et afdrag bagud, men renterne er blevet betalt. Det tyder i det mindste på god vilje! Sidste måned kom betalingen sent (C).
 • 8 har betalt (fra A+ til C-).
 • 1 er et bulletlån, som ikke er forfalder i næste måned (C).

Bulletlån, hvad er det?

Når man taler om lån skelner man typisk mellem løbende afdrag og tilbagebetaling på én gang. Langt de fleste lån på Lendino er almindelige lån med afdrag og rentebetaling hver måned. Men hvis et lån har en kort løbetid (og muligvis også begrænset hovedstol) kan det laves som et bulletlån (bullet = kugle på engelsk, altså noget der skydes af på én gang).

Et bulletlån er kendetegnet ved, at rente og lånets hovedstol betales på én gang ved lånets udløb. I hele løbetiden er der ingen betaling til långiver. Fordelen for låntager er, at vedkommende kan udnytte lånet (f.eks. til varekøb) og realisere sin avance inden lånet forfalder. Risikoen for låntager er derimod, at projektet fejler fælt, og alt er tabt.

Jeg er involveret i ét bulletlån. Det forfalder i næste måned. Spændende 🙂

 

Første skridt af Boligejernes Realkredit er nået

Som du måske har set, har jeg støttet kampagnen for en nyt realkreditforening, Boligejernes Realkredit. Kampagnen skulle i første omgang indsamle 500.000 kr. til at danne en erhvervsdrivende fond.

Dette mål er nu nået. I morges passerede kampagnen de 500.000 kr.

Tillykke til os alle sammen, nu skal Boligejernes Realkredit for alvor i arbejdstøjet og opbygge et nyt selskab, hvor vi alle kan få bedre boliglån end hos de eksisterende realkreditinstitutter. Med lavere bidragssats og gennemsigtig udlånspolitik.

Der er stadig ca. 6 uger tilbage af kampagnen på nuværende tidspunkt. Det er altså ikke for sent at støtte. Foreningen har stadig behov kapital til drift, så al støtte er velkommen.

Du kan følge med i dannelsen og udviklingen af Boligejernes Realkredit på deres hjemmeside.

I august støtter jeg KPH på Booomerang

I mit lille projekt med at støtte et nyt projekt på Booomerang hver måned er jeg her i august faldet for KPH’s kampagne.

Se KPH-kampagnen her på Booomerang.

KPH er et kontor- og arbejdsfællesskab på Enghavevej i København for start-ups, iværksættere og små virksomheder med fokus på sociale, kulturelle og miljømæssige initiativer. KPH drives af frivillige kræfter og er afhængige af kommunale tilskud.

Jeg støtter i august dette initiativ med 200 kr., fordi vi altid kan bruge flere mennesker, der vil starte virksomheder! Og disse mennesker skal have mulighed for at mødes med ligesindede og deltage i events og arbejdsfællesskaber.

Lidt om risiko ved crowdlending

Juli 2017s opdatering af mit eventyr med crowdlending. Jeg vil skrive lidt om, hvordan man skal se på risikoen ved denne låneform og investeringsmulighed som långiver.

De fleste af mine lån har udbetaling omkring d. 10. i hver måned. Så her et par dage efter har jeg et overblik over, hvem der bare betaler til tiden,  hvem der er lidt sløve og hvem der nok er i problemer.

Lige nu har jeg 12 aktive lån. Her er en oversigt. Jeg har tilføjet kreditklassen i parentes.

 • 1 af dem er flere betalinger bagud, desværre. (C-)
 • 1 er et afdrag bagud, det er første gang de er for sent på dem. (C) – Opdatering: Ydelsen blev betalt et par dage for sent.
 • 1 er et afdrag bagud, men har flere gange haft svært ved at betale til tiden. Men pengene plejer at dukke op! (B) – Opdatering: Betaling er netop sket her et par dage for sent.
 • 8 betaler prompte hver gang. (fra A+ til C-)
 • 1 er et bulletlån, som ikke er forfaldent endnu. Bulletlån kommer jeg tilbage til i en senere opdatering. (C)

Totalt set: 12 lån. 3 1 er bagud. 1 er ikke forfaldent endnu.

Tilbage til risiko. Der er to risici at være opmærksom på: de enkelte lån og selve platformen i dette tilfælde Lendino, men det kan også være andre crowdlendingplatforme.

Risiko ved lån

Lånenes risiko ligger i, at låntager ikke kan betale tilbage. Ofte er det mindre virksomheder eller nye virksomheder. De operere i et marked med stor konkurrence eller et marked, hvor de faktisk ikke kender kunderne rigtigt endnu. Disse virksomheder har ofte stort gå-på-mod og mange idéer til at skaffe kunder. Når det lykkes bliver de typisk til gode sunde virksomheder. Men for nogen lykkes det ikke, desværre.

De fleste når at betale en del af lånet tilbage, inden de kommer i problemer, og der er som regel en form for garanti bag lånene også (kaution). Men garantierne kan være værdiløse i tilfælde af konkurs. Som låntager har man typisk fået en del af lånet tilbage og nogle renter. Tabet er altså sjældent 100% på et lån. Kreditklassen giver en indikation af, hvor risikofyldt lånet er.

Du skal regne med at miste penge på nogle af dine investeringer. Indse dette faktum fra starten. Så er det nemmere at håndtere rent mentalt og følelsesmæssigt, når det sker!

Som låntager er det en god idé at sprede sig udover mange lån. Hellere 10 lån á 1.000 kr. end 2 lån á 5.000 kr. Endvidere bør man efter min mening være i flere forskellige kreditklasser. Tag nogle lån med lav rente og god klasse (f.eks. A) og nogle med højere rente og lavere klasse (f.eks. C-).

Risiko ved platform

Der er også en risiko ved selve platformen. Lendino og de andre crowdlendingplatforme er reguleret af Finanstilsynet. Det skal de være, når de håndterer penge for andre i Danmark.  Men de er ikke en del af indskydergarantien, som indestående i f.eks. bankerne. Dit kontantindestående er altså ikke sikret, hvis platformen (eller banken!) lukker i forbindelse med en konkurs. De enkelte lån er dog sikret i forhold til platformen og vil ikke indgå i konkursboet. Hvordan man evt. får sine penge hjem i denne situation er dog lidt uklart for mig. Måske man ender med at skulle håndtere afdrag direkte med de enkelte låntagere.

Er det risikoen værd?

Hvis du kan se bort fra pengene og er lidt filantropisk, er det absolut værd at løbe risikoen, synes jeg. Men lad være med at investere penge, som du skal bruge ved lånenes udløb. Det bedste er, hvis du helt kan undvære dem, hvis det værste skulle ske. Hvis du har mange penge at investere, bør du også overveje at bruge flere platforme for at sprede risikoen her også.

Afkastet på lånene er ret højt i forhold til, hvad man ellers kan opnå på f.eks. obligationer. Det skyldes naturligvis, at risikoen anses for at være høj. Renten ligger på nuværende tidspunkt fra ca. 5-13% på et lån afhængig af kreditklasse.