I september støtter jeg projektet “Red Anholts kyst”

Borgerforeningen på øen Anholt har startet et projekt med at samle penge ind til at redde kysten. Havet tager en bid a øens kyst, hvilket bl.a. går ud over hovedvejen og campingpladsen.

Klimaforandringerne resulterer i højere vandstand og kraftigere storme, hvilket vi har set de seneste år. Det går naturligvis også hårdt ud over mindre, danske øer som Anholt.

Hele kystsikringsprojektet koster meget mere end denne crowdfunding kan indbringe, men der er heldigvis også støtte fra offentlige midler. Disse midler er dog ikke nok, derofr forsøger borgerne på Anholt at skaffe penge fra private.

Jeg støtter dette projekt på Booomerang med 200 kr. i september: Red Anholts kyst.