Novemberopdatering på crowdlending

Vi er nu så langt henne i november, at det er rimeligt at se på resultatet af mine investeringer på Lendinos crowdleningplatform.

Du kan selv være investor eller låntager på Lendino. Klik, og kig.

Jeg har lige nu 24 lån på listen. To af disse er allerede tilbagebetalt. Det ene var et bulletlån, og det andet blev faktisk betalt ud før tid! Stor tak til jer 🙂

Ud af 22 lån er der problemer med disse fem.

Vores gamle smertensbarn har ikke ladet høre fra sig (C-). I CVR står virksomheden som overdraget til en anden virksomhed med special i rekonstruktion. Så jeg håber, at der dukker noget op!

Sidste måned gik en virksomhed konkurs (A). Der er intet nyt.

En anden virksomhed (C-) er ophørt, men forsøger stadig at betale sine ydelser. Desværre er der store forsinkelser fordi advokaten, som håndterer betalingerne, tydeligvis ikke har styr på almindelig bogføring og krav til betalingsbilag. Pinligt! Låntager og Lendino er, så vidt jeg kan bedømme, uden skyld i denne misere.

Et lån (C-) hvor kun 1. afdrag er betalt, står stadig helt stille. Ingen information fra låntager. En træls situation.

Det sidste lån (C) i den sorte gryde er en mystisk sag. Låntager var meget ivrig og informativ og med baggrund som revisor virkede han ganske troværdig. Kun et enkelt afdrag og nogle renter er tilbagebetalt. Låntager er tavs som graven.

De resterende 17 lån består af et bulletlån (B) som forfalder til næste år, samt et nyt bulletlån (C) og et almindeligt lån (C), hvor første afdrag skal betales i december.

Information til låntagere

Når man følger med i kommentarerne fra os låntagere på de forskellige lån, bliver det meget tydeligt, at os almindelige mennesker ikke har helt samme tålmodighed som en professionel långiver har. Det er ret tydeligt, at vi til tider opfører os som “hysteriske kællinger”, der straks kræver svar på dette og hint. Derfor påhviler det også platformen (i dette tilfælde Lendino) at informere så godt som muligt om udviklingen i de enkelte lån.

Heldigvis har Lendino valgt at lytte til låntagerne, og de vil nu opdatere os på de lån med misligeholdte betalinger hver måned. I mange tilfælde vil opdateringen sikkert bare være “Intet nyt. Vi har ikke kunnet komme i dialog med låntager.” Men det er trods alt bedre end 100% radiotavshed.

 

 

Oktoberstatus på crowdlending, nu med en konkurs

Her midt i oktober 2017 er der ved at være afklaring på de selskaber, der er givet lån til via crowdlending.

Jeg er lige nu involveret i 21 aktive lån på Lendino.

  • 3 lån er ikke forfaldne endnu (B, C-). Det ene er et bulletlån med forfald i oktober 2018.
  • 1 lån (C) er over tid med anden betaling. Der var også forsinkelse første gang. Vi håber stadig…
  • 2 lån er over tid mere flere betalinger (C-), disse to firmaer har jeg ikke meget håb for mere. De kommunikerer overhovedet ikke, hvilket kan indikere, at de har det meget svært og reelt ikke har noget at komme med.
  • 1 lån (C-) er over tid nu, men har kommunikeret, at betaling er foretaget. Forsinkelsen skyldes, at selve betalingen er transporteret til en advokat, som forlænger processen lidt.
  • 1 lån (A) er taget under konkursbehandling. Långiverne har modtaget 8 ud af 36 betalinger.

Ud af 18 aktive lån er der misligehold af fem lån lige nu. Næsten 28% af lånene har altså problemer i et eller andet omfang. Det viser meget godt, at crowdlending er risky business.

Konkurs og crowdlending

Et selskab er taget under konkursbehandling i slutningen af sidste måned. Dette selskab havde faktisk betalt til tiden hver gang indtil nu. Selskabet er en lille produktionsvirksomhed med fint regnskab og god kreditvurdering (A). Det er meget overraskende for os långivere, at de har indgivet konkursbegæring.

Det er svært at gennemskue, hvorfor selskabet har indgivet konkursbegæring til skifteretten. Måske vi får flere oplysninger senere, måske gør vi ikke!

I en konkurs er man som långiver blandt de såkaldte “usikrede kreditorer”. Andre kreditorer står typisk før os til at få penge. Det er bl.a. långivere med pant i virksomheden.

Den næste lange tid vil gå med at opgøre værdien af firmaets gæld og aktiver i form af bl.a. varelager. Der går nok mindst et år inden vi ved, om der kommer nogle penge vores vej.

Hvorvidt der kommer penge ud af konkursboet eller ej må fremtiden vise. Ultimativt hæfter ejerne af virksomheden for lånet. Det kan dog være svært at få penge fra den eller disse personer, da de sandsynligvis allerede skylder penge væk i hus m.m. og derfor kan gå personlig konkurs oveni.

 

Septemberstatus på crowdlending

I august var jeg ret spændt på om mit bulletlån blev betalt eller ej. Den gode nyhed er, at låntager betalte lån og renter. Vi skulle lige en tur i følelseskarusellen først, da tekniske problemer faktisk fik det hele til at se ud som om betaling ikke kom. Men alt er godt, og pengene er allerede på vej til en ny låntager!

Status er lige nu:

  • 7 lån er ikke forfaldne. Et af dem er et nyt bulletlån (B, C, C-)
  • 1 lån er over tid med første betaling. Låntager har dog tilkendegivet, at betaling er på vej (C).
  • 2 andre lån er stadig bagud, det var de også sidste måned (C-).
  • 1 lån er afsluttet. Det var et bulletlån (C).
  • 10 andre lån har betalt og er på rette spor (fra A+ til C-).

Der er altså lidt knas med 3 ud af 14 lån.

Investeringsagent

Lendino tilbyder nu en investeringsagent, hvor vi kan sætte penge i nye lån automatisk ud fra vores egne præferencer.

Der er både fordele og ulemper ved den model, som jeg ser det. Det gode er, at man altid får investeret sine penge fordi man ikke lige skal være til stede, når lånet udbydes. Ulempen er dog, at man måske får investeret i virksomheder, som man ikke stoler på.

Jeg bruger selv denne agent nu, og vil holde lidt øje med, hvad jeg får “i nettet” på den konto.

 

 

Første skridt af Boligejernes Realkredit er nået

Som du måske har set, har jeg støttet kampagnen for en nyt realkreditforening, Boligejernes Realkredit. Kampagnen skulle i første omgang indsamle 500.000 kr. til at danne en erhvervsdrivende fond.

Dette mål er nu nået. I morges passerede kampagnen de 500.000 kr.

Tillykke til os alle sammen, nu skal Boligejernes Realkredit for alvor i arbejdstøjet og opbygge et nyt selskab, hvor vi alle kan få bedre boliglån end hos de eksisterende realkreditinstitutter. Med lavere bidragssats og gennemsigtig udlånspolitik.

Der er stadig ca. 6 uger tilbage af kampagnen på nuværende tidspunkt. Det er altså ikke for sent at støtte. Foreningen har stadig behov kapital til drift, så al støtte er velkommen.

Du kan følge med i dannelsen og udviklingen af Boligejernes Realkredit på deres hjemmeside.

Ny kreditforening i Danmark? Ejet af kunderne!

Der er en ny kreditforening på vej. Den hedder Boligejernes Realkredit. Det koster mange penge at sætte sådan en finansiel virksomhed i søen, og derfor samler folkene bag initiativet 500.000 kr. ind i støtte via Booomerang.

Se mere om projektet her på Booomerang.dk, og støt det!

Selvom du måske ikke umiddelbart forventer at lægge dit lån om til en ny kreditforening, vil Boligejernes Realkredit skabe konkurrence på markedet for boliglån. Konkurrencen kan være med til at dæmpe prisstigninger for alle boligejere og måske endda få din bidragssats til at falde!

Boligejernes Realkredit opstår som en idé og konsekvens af den store opstand og utilfredshed i kølvandet på Nykredit og Totalkredits voldsomme stigninger i bidragssats overfor kunderne. Pengene, har det vist sig efterfølgende, skulle ikke bruges til polstring i henhold til nye myndighedskrav, hvilket ellers var Nykredits forklaring, men i stedet til investering i bankdrift, udlodning til medlemsbanker og omkostninger til børsnotering af Nykredit.

Boligejernes Realkredit vil føre realkreditten tilbage til kunderne ved at skabe en ægte medlemsejet organisation, hvor kunderne får den bedst mulige pris. Det vil skabe konkurrence på markedet. Hvilket også vil være til glæde for alle andre boligejere.

Hjemmesider om realkredit

Boligejernes Realkredit – den nye kreditforening,.

Fairbidragssats – forening som kæmper for et fair realkreditmarked og samler boligejere.

Kritiske interessenter i Nykredit og Totalkredit – facebookgruppe, hvor hele balladen startede og som stdig bruges til oplysning og diskussion om emnet.

Min støtte til projektet

Dette tæller som opdatering af min crowdfunding i juni 2017. Se baggrunden for denne opdatering her.

Lige dette projekt, synes jeg er så vigtigt, at jeg har støttet med væsentligt mere end de ca. 200 kr., jeg ellers støtter crowdfunding-projekter med.