Støtte til Manu Sareen og medicinsk cannabis i november

Hovsa, november er da ved at være rigtigt godt i gang 🙂

I denne måned har jeg kig på et projekt, som i bund og grund slet ikke burde findes. Fordi cannabis er et populært rusmiddel, synes det nærmest umuligt for lovgivere og sundhedsprofessionelle at overbevise sig selv om, at cannabis også kan have en gavnlig effekt på alvorligt syge mennesker.

På mig virker det ualmindeligt tåbeligt, at adskillige farlige smertestillende præparater uden videre kan gives til hårdt plagede og terminalt syge patienter, mens cannabis ikke kan gives uden videre.

Så vidt jeg har forstået har undersøgelser og forsøg vist, at cannabis ofte har færre og mindre alvorlige bivirkninger end andet anerkendt medicin samtidig med, at resultaterne er bedre og giver væsentlig øget livskvalitet.

Du kan selv støtte Manu Sareens indsamling på Booomerang. Projektet hedder “Legalize Nature“, med den lidt poppede undertitel “Folket mod staten”.

Støtte til socialøkonomisk virksomhed i oktober

I oktober måned har jeg kig på en socialøkonomisk virksomhed på Stevns. Det er et vaskeri, som mangler penge til maskineri.

Vaskeriet har stor betydning for lokalsamfundet, men er næppe nogen guldrandet forretning. Derfor giver det for mig god mening at støtte med 200 kr. Selve vaskeriet drives af frivillige kræfter og giver arbejde til unge mennesker med særlige behov. Jeg synes, det er god stil at give plads til mennesker, der ellers har det svært i samfundet.

Held og lykke til Store Heddinge Møntvaskeri.

Du kan selv være med til at støtte dem på Booomerang.

I september støtter jeg projektet “Red Anholts kyst”

Borgerforeningen på øen Anholt har startet et projekt med at samle penge ind til at redde kysten. Havet tager en bid a øens kyst, hvilket bl.a. går ud over hovedvejen og campingpladsen.

Klimaforandringerne resulterer i højere vandstand og kraftigere storme, hvilket vi har set de seneste år. Det går naturligvis også hårdt ud over mindre, danske øer som Anholt.

Hele kystsikringsprojektet koster meget mere end denne crowdfunding kan indbringe, men der er heldigvis også støtte fra offentlige midler. Disse midler er dog ikke nok, derofr forsøger borgerne på Anholt at skaffe penge fra private.

Jeg støtter dette projekt på Booomerang med 200 kr. i september: Red Anholts kyst.

Første skridt af Boligejernes Realkredit er nået

Som du måske har set, har jeg støttet kampagnen for en nyt realkreditforening, Boligejernes Realkredit. Kampagnen skulle i første omgang indsamle 500.000 kr. til at danne en erhvervsdrivende fond.

Dette mål er nu nået. I morges passerede kampagnen de 500.000 kr.

Tillykke til os alle sammen, nu skal Boligejernes Realkredit for alvor i arbejdstøjet og opbygge et nyt selskab, hvor vi alle kan få bedre boliglån end hos de eksisterende realkreditinstitutter. Med lavere bidragssats og gennemsigtig udlånspolitik.

Der er stadig ca. 6 uger tilbage af kampagnen på nuværende tidspunkt. Det er altså ikke for sent at støtte. Foreningen har stadig behov kapital til drift, så al støtte er velkommen.

Du kan følge med i dannelsen og udviklingen af Boligejernes Realkredit på deres hjemmeside.

I august støtter jeg KPH på Booomerang

I mit lille projekt med at støtte et nyt projekt på Booomerang hver måned er jeg her i august faldet for KPH’s kampagne.

Se KPH-kampagnen her på Booomerang.

KPH er et kontor- og arbejdsfællesskab på Enghavevej i København for start-ups, iværksættere og små virksomheder med fokus på sociale, kulturelle og miljømæssige initiativer. KPH drives af frivillige kræfter og er afhængige af kommunale tilskud.

Jeg støtter i august dette initiativ med 200 kr., fordi vi altid kan bruge flere mennesker, der vil starte virksomheder! Og disse mennesker skal have mulighed for at mødes med ligesindede og deltage i events og arbejdsfællesskaber.

Jeg støtter filmprojektet Lola på Booomerang

I juli måned (nåh, ja, ok, det blev allerede 30. juni…) har jeg valgt at støtte et filmprojekt på Booomerang.

Filmen hedder Lola <– du kan se projektet på Booomerang.

Der er stadig tid tilbage i skrivende stund, og folkene bag er meget tætte på at få finansieret projektet. Lige nu mangler de kun 31 kr!

Filmen er et afgangsprojekt fra Københavns Film- og Fotoskole. Den handler om den unge pige Lola, som lever i en tidløs verden fanget i groteske rutiner. Hun drages af manden William, og hun tager på en rejse, som hun aldrig kan vende tilbage fra.

Jeg ønsker filmfolkene held og lykke med filmen!

Opdatering få dage før udløb: Projektet er nu fuldt finansieret. Tillykke.

Ny kreditforening i Danmark? Ejet af kunderne!

Der er en ny kreditforening på vej. Den hedder Boligejernes Realkredit. Det koster mange penge at sætte sådan en finansiel virksomhed i søen, og derfor samler folkene bag initiativet 500.000 kr. ind i støtte via Booomerang.

Se mere om projektet her på Booomerang.dk, og støt det!

Selvom du måske ikke umiddelbart forventer at lægge dit lån om til en ny kreditforening, vil Boligejernes Realkredit skabe konkurrence på markedet for boliglån. Konkurrencen kan være med til at dæmpe prisstigninger for alle boligejere og måske endda få din bidragssats til at falde!

Boligejernes Realkredit opstår som en idé og konsekvens af den store opstand og utilfredshed i kølvandet på Nykredit og Totalkredits voldsomme stigninger i bidragssats overfor kunderne. Pengene, har det vist sig efterfølgende, skulle ikke bruges til polstring i henhold til nye myndighedskrav, hvilket ellers var Nykredits forklaring, men i stedet til investering i bankdrift, udlodning til medlemsbanker og omkostninger til børsnotering af Nykredit.

Boligejernes Realkredit vil føre realkreditten tilbage til kunderne ved at skabe en ægte medlemsejet organisation, hvor kunderne får den bedst mulige pris. Det vil skabe konkurrence på markedet. Hvilket også vil være til glæde for alle andre boligejere.

Hjemmesider om realkredit

Boligejernes Realkredit – den nye kreditforening,.

Fairbidragssats – forening som kæmper for et fair realkreditmarked og samler boligejere.

Kritiske interessenter i Nykredit og Totalkredit – facebookgruppe, hvor hele balladen startede og som stdig bruges til oplysning og diskussion om emnet.

Min støtte til projektet

Dette tæller som opdatering af min crowdfunding i juni 2017. Se baggrunden for denne opdatering her.

Lige dette projekt, synes jeg er så vigtigt, at jeg har støttet med væsentligt mere end de ca. 200 kr., jeg ellers støtter crowdfunding-projekter med.

Crowdfunding. Jeg vil støtte en ny hver måned.

Crowdfunding er blevet stort de seneste år. Kickstarter er nok det mest kendte internationale crowdfunding site, men der er en del flere derude.

I Danmark har vi Booomerang (ja, der er 3 O’er i navnet). Booomerang.dk er dansksproget crowdfunding med fokus på et dansk publikum. Det giver visse fordele og ulemper. Investorerne er primært danskere, og os er der ikke så mange af i det store billede, men til gengæld er projekterne henvendt mod et dansk publikum.

Jeg støtter en ny hver måned

Jeg har besluttet at involvere mig mere i crowdfunding i en periode. Hvor lang tid, jeg følger op, kan jeg ikke vide endnu.

Men i den kommende tid vil jeg finde et projekt på Booomerang.dk og støtte med et beløb. Sandsynligvis omkring 200 kr. Afhængigt af udbuddet og hvad jeg finder interessant kan investeringen måske fordeles på flere projekter. Det vil tiden vise.

Hvad er crowfunding?

Kort fortalt er crowdfunding princippet om at mange giver lidt til et projekt for at få det finansieret. “Mange bække små gør en stor å”. Hvis man skal bruge 10.000 kr. til at få trykt en bog, er det måske nemmere at finde 100 mennesker som giver 100 kr. hver end en enkelt sponsor som skal give 10.000 kr.

Crowdfunding indebærer også i flere tilfælde at investorerne/sponsorerne får mulighed for at få en vare eller opnå andre fordele i henhold til projektet.